Home 2018-09-03T23:47:38+00:00

Crypto Scan
Tất cả các ví của bạn trong nháy mắt

Quét mã QR cho địa chỉ ví của bạn và thêm ví của bạn vào Crypto Scan, sẽ chỉ định loại tiền điện tử, nền tảng thương mại và ví mà địa chỉ đề cập đến.

Gửi và chia sẻ địa chỉ ví của bạn qua email, SMS, tin nhắn hoặc từ ứng dụng đến ứng dụng theo cách an toàn và được mã hóa.

Tải xuống miễn phí

Crypto Scan
Tất cả các ví của bạn trong nháy mắt

Quét mã QR cho địa chỉ ví của bạn và thêm ví của bạn vào Crypto Scan, sẽ chỉ định loại tiền điện tử, nền tảng thương mại và ví mà địa chỉ đề cập đến.

Gửi và chia sẻ địa chỉ ví của bạn qua email, SMS, tin nhắn hoặc từ ứng dụng đến ứng dụng theo cách an toàn và được mã hóa.

Tải xuống miễn phí

Tính năng, đặc điểm

FAQ – Các câu hỏi thường gặp

Crypto Scan có thể lưu giữ tất cả các địa chỉ ví tĩnh. Riêng các ví HD không thể lưu trong Crypto Scan vì địa chỉ tiền gửi thường xuyên thay đổi.
Hãy để điện thoại smartphone của bạn với chương trình Scanner mở sẵn phía trước mã QR của ví. Crypto Scan sẽ lưu địa chỉ lại và cho phép bạn chỉ định địa chỉ được quét của một đồng Crypto và ví tương ứng. Một số loại tiền Crypto như Ripple, Monero cũng yêu cầu phải nhập một „thẻ đánh dấu“.
Địa chỉ ví có thể được gửi qua tin nhắn, email hoặc các dịch vụ nhắn tin hiện có, hoặc được gửi an toàn và bảo mật từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.
Hãy đi đến mục Tổng quan ví và chọn Ví. Trượt từ phải sang trái để mở chức năng menu cho phép xóa hoặc chỉnh sửa ví tiền.
Hãy sử dụng ứng dụng Messenger nội bộ để gửi an toàn và bảo mật các địa chỉ ví. Ở đây, người nhận cũng cần có ứng dụng Crypto Scan.

Tải xuống miễn phí